BS OHSAS 18001:2007 - Managementul securitatii si sanatatii in munca

>Cui se adreseaza?

Organizatiilor care au interes pentru implementarea unui sistem de management al securitatii si sanatatii in munca SSM, precum si celor ce doresc aplcarea rapida a cerintelor standardelor in sistem integrat ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001, managerilor de calitate, responsabililor cu securitatea si sanatatea in munca, responsabililor cu protectia muncii in fiecare organizatie, managementului de la nivel 1 si 2, personalului implicat in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM).

sus

>Avantajele aplicarii standardului

1 Permite organizatiilor sa demonstreze capabilitatea de a furniza produse care sa satisfaca cerintele reglementarilor legate de securitatea si sanatatea in munca

2 Conduce la aplicarea eficace a sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca, inclusiv a proceselor de imbunatatire continua a sistemului , in domeniul protectiei securitatii si sanatatii in munca

3 Prezentul stndard este aplcabil de catre toate organizatiile, indiferent de tipul, marimea si produsul furnizat

4 Standardul permite acum si o relatie cu ISO 9004, ISO 9001, respectiv 14001 catre "sistemul integrat"

5 Standardul permite analiza impactului si riscului de accidente prin acele cerinte impuse, dar care sa nu afecteze organizatia in raport cu reglementarile aplicabile: cerinte ale UE, cerintele legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca , dar si responsabilitati fata de societate

>Programa

sus

>Durata cursului:
      modul simplu: 2 zile
      La finalul cursului se va primi un atestat de participare

sus

>Lector: auditor EOQ & DQS

sus

>Modul de lucru:discutii, lucru pe grupe, teste de evaluare, studii de caz,etc.

sus

>Pret: 55 € +TVA / zi / participant

sus