ISO 50001- ''Energy Management''; Sisteme de management al energiei

Cui se adreseaza?
Managerilor de varf si de nivel mediu, responsabililor pentru calitate si mediu din orice organizatie care doreste implementarea unui sistem de imbunatatire a eficientei energetice, in scopul reducerii costurilor şi diminuarii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Ce este ISO 50001 ?
Este un standard European ce are obiectivul general de a sprijini organizaţiile în eforturile lor de structurare şi punere în aplicare a unui sistem complet de gestionare a energiei, precum şi de a îmbunătăţi continuu eficienţa lor energetica.  Este bazat pe îndeplinirea cerinţelor legale, identificarea şi analiza tuturor consideraţiilor legate de energie, determina fluxuri transparente de energie, identifica modalitati de reducere a costurilor, si a emisiilor de gaze cu efect de seră.  ISO 50001 ajută organizaţiile în urmărirea obiectivelor legate de energie în mod sistematic, cuprinzător, orientat spre scop, şi de manieră durabilă.

Avantajele implementarii standardului :
Punerea în aplicare a unui sistem de management energetic permite deseori unor simple modificări organizatorice, să conducă la economii semnificative, fără investiţii majore, astfel:

 • Fluxul de energie devine transparent
 • Îmbunătăţirea continuă a eficienţei energetice prin continua monitorizare a fluxurilor energetice
 • Identificarea potenţialului pentru economiile de energie prin analiza datelor
 • Reducerea costurilor de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră 
 • Procesele puternice si eficiente oferă avantaje competitive
 • Conştientizarea angajaţilor
 • Aderarea la cerinţele legale
 • Imagine îmbunătăţită
 • Stimul pentru modernizare.

Programa :

 • Dobandirea de cunostinte privind specificarea politicii si obiectivelor energetice; identificarea consideraţiilor esenţiale privind energia, precum şi a cerinţelor legale şi a altor cerinţe relevante;
 • Garantarea competitivitatii privind Iniţierea şi implementarea: resurselor şi a responsabilităţilor, instruirilor, comunicării, documentaţiei specifice, controlului  proceselor relevante din punct de vedere energetic ;
 • Aprofundarea si testarea cunostintelor privind continua evaluare a performanţelor energetice, aplicarea masurilor corective si a auditurilor inerne specifice.

Durata cursului:
2 zile

Lector: specialist EOQ, cu experienta in audit, managementul calitatii si mediului

Modul de lucru: prezentare, lucru pe grupe, studii de caz, discutii, etc.