Structura conceptului HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

>Cui se adreseaza?

Structura conceptului HACCP se adreseaza tuturor persoanelor dintr-o organizatie cu profil alimentar

sus

>Domeniu de aplicare

Cursul se adreseaza producatorilor si distribuitorilor din industria alimentara in scopul prevenirii, eliminarii sau reducerii la niveluri acceptabile a riscurilor care ar afecta siguranta alimentelor.

sus

>Programa

>>Calitatea produselor alimentare. Costurile non-calitatii;
>>Principiile HACC si pasii de elaborare a conceptului HACCP;
>>GMP si GHP;
>>Reglementari nationale si europene;
>>Integrarea acestuia in sistemul de management existent, ca si avantajele ce se obtin in urma implementarii aestui concept (imbunatatirea continua si instruirea angajatilor);
>>Elemente comparative cu IFS si ISO 22000.

sus

>Durata cursului:
      

modul simplu: 1 zi
       modul combinat cu IFS si ISO 22000: 2 zile

sus

>Lector: auditor EOQ, DQS, IFS, HACCP

sus

>Modul de lucru: discutii, lucru pe grupe, etc.

sus

>Pret: 80 € +TVA / zi / participant