ISO/ IEC 27001 - Sistemul Managementului Securitatii Informatiilor

>Cui se adreseaza?
Companiilor din toate sectoarele de activitate care doresc să îşi examineze sistematic informaţiile pentru riscuri şi să îşi cunoască nevoile de protecţie. Orice companie care doreşte să reducă riscurile la un nivel acceptabil prin implementarea controlului securităţii.

sus

>Avantajele aplicarii standardului

Know-how-ul este una dintre cele mai importante valori ale unei firme. In epoca comunicării in reţea a devenit indispensabilă pentru orice organizaţie. De aceea este necesară minimalizarea riscului: atât pierderea informaţiei, căderi de sistem, manipularea din exterior a sistemului, cât şi pierderea completă sau parţială sau folosirea greşită a datelor.
Obiectivul ISMS in conformitate cu ISO/IEC 27001 (fost BS7799-2) este acela de a identifica riscurile, de a le analiza si de a folosi măsurile corespunzatoare pentru a le face controlabile. In structură standardul este aliniat cu ciclu PDCA, o abordare asemănătoare cu ISO 9001. Oferă posibilitatea de a integra ISMS mai uşor intr-un sistem de management deja existent

sus

>Programa

>> Creşterea conştiinţei nevoii de securitate în interiorul organizaţiei
>> Păstrarea confidenţialităţii si a siguranţei informaţiei
>> Riscul redus al responsabilităţilor de management
>> Siguranţa legală
>> Protecţia împotriva pierderii know-how-ului
>> Protecţie pentru parteneri de afaceri si acţionari, etc

sus

>Durata cursului:
      modul simplu: 2 zile
      La finalul cursului se va primi un atestat de participare

sus

>Lector: auditor EOQ & DQS

sus

>Modul de lucru:discutii, lucru pe grupe, teste de evaluare, studii de caz,etc.

sus

>Pret: 120 € +TVA / zi / participant

sus