ISO 14001 - Sisteme de management de mediu

>Cui se adreseaza?

Organizatiilor care au sisteme de management al calitatii implementate (ISO 9001:2000, QS 9000:1999, VDA 6.1), precum si furnizorilor de componente auto care doresc aplicarea rapida a cerintelor standardelor: in "sistem integrat ISO 9001, ISO 14001, QHSAS 18001", managerilor de calitate, auditorilor interni din organizatie, managementului de la nivele 1 si 2, personalul implicat in domeniul manegementului calitatii

sus

>Avantajele aplicarii standardului

1 Permite organizatiilor sa demonstreze capabilitatea de a furniza produse care sa satisfaca cerintele reglementarilor de mediu din legislatia romana si europeana

2 Conduce la aplicarea eficace a sistemului de management al calitatii, inlusiv a proceselor de imbunatatire continua a sistemului, in domeniul mediului si protectiei mediului

3 Prezentul standard este aplicabil de catre toate organizatiile, indiferent de tipul, marimea si produsul furnizat

4 Standardul permite si o relatie cu ISO 9004, ISO 9001, respectiv BS OHSAS 18001 catre "sistemul integrat"

5 Standardul permite analiza impactului si riscului prin acele cerinte, dar care sa nu afecteze organizatia in raport cu reglementarile aplicabile: cerinte ale UE 1836, cerintele legislatiei in domeniul mediului, dar si responsabiltati fata de societate.

>Programa

sus

>Durata cursului:
      modul simplu: 2 zile
      La finalul cursului se va primi un atestat de participare

sus

>Lector: auditor EOQ & DQS

sus

>Modul de lucru:discutii, lucru pe grupe, teste de evaluare, studii de caz,etc.

sus

>Pret: 55 € +TVA / zi / participant

sus