ISO 9001 - Sistem de management al calitatii. Cerinte

>Cui se adreseaza?

Organizatiilor care au sisteme de management al calitatii implementate (ISO 9001, QS 9000, VDA 6.1), precum si furnizorilor de componente auto care doresc aplicarea rapida a cerintelor standardelor: in "sistem integrat ISO 9001, ISO 14001, QHSAS 18001", managerilor de calitate, auditorilor interni din organizatie, managementului de la nivele 1 si 2, personalul implicat in domeniul manegementului calitatii

sus

>Avantajele aplicarii standardului

Permite organizatiilor sa demonstreze capabilitatea de a furniza consecvent produse care sa satisfaca cerintele clientului si cerintele reglementarilor aplicabile

Conduce la cresterea satisfactiei clientilor prin aplicarea eficace a sistemului de management al calitatii, inclusiv a proceselor de imbunatatire continua a sistemului, dar si asigurarea conformitatii cu cerintele clientului si cu cele ale reglementarilor aplicabile

Prezentul standard este aplicabil de catre toate organizatiile, indiferent de tipul, marimea sau produsul furnizat

Standardul foloseste "Abordarea Procesuala" prin identificarea tuturor proceselor declarate, precum si interactiunea dintre acestea

Orientarea catre client este principiul de baza care asigura implementarea cu certitudine a cerintelor acestuia, dar si cunoasterea "Satisfactiei clientului"

Asigura familiarizarea personalului cu conceptele editiei revizuite iSO 9001, cu restructurarea sistemului existent pe baza proceselor, respectiv principiului "implicarea angajatilor" in calitatea lor de "Proprietar de procese"

Standardul permite "excluderi" pentru acele cerinte care nu sunt aplicabile (cap. 7), dar care sa afecteze capabilitatea organizatiei de a furniza produse conforme cu cerintele clientului, respectiv reglementarilr aplicabile
sus

sus

>Durata cursului:
      modul simplu: 2 zile
      La finalul cursului se va primi un atestat de participare

sus

>Lector: auditor EOQ & DQS

sus

>Modul de lucru: discutii, lucru pe grupe, teste de evaluare, studii de caz,etc.

sus

>Pret: 55 € +TVA / zi / participant

sus