IATF 16949 Sisteme de management al calitatii. Cerinte particulare pentru aplicarea standardului ISO 9001 pentru productia de serie si de piese de schimb in industria de automobile

>Cui se adreseaza?

Organizatiilor care au sisteme de management al calitatii implementate (ISO 9001, QS 9000, VDA 6.1), precum si furnizorilor de componente auto care doresc aplicarea rapida a cerintelor standardelor: in "sistem integrat ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001", managerilor de calitate, auditorilor interni din organizatie, managementului de la nivele 1 si 2, personalul implicat in domeniul managementului calitatii

sus

>Avantajele implementarii standardului

1. Permite organizatorilor sa demonstreze capabilitatea de a furniza consecvent produse si componente auto care sa satisfaca cerintele clientului si cerintele reglementarilor aplicabile pentru aceasta specificatie tehnica;

2. Conduce la dezvoltarea eficace a sistemului de management al calitatii, inclusiv a proceselor de imbunatatire continua a sistemului, favorizand prevenirea neconformitatilor, reducerea dispersiei si risipei in lantul d edistributie;

3. Standardul foloseste "Abordarea Procesuala" (tip COP's *) prin identificarea tuturor proceselor declarate prin "Harta Proceselor", precum si interactiunea dintre acestea;
*COP's =Customer Oriented Processes

4. Orientarea catre client este principiul de baza care asigura implementarea cu certitudine a cerintelor acestuia, dar asociat cu cerintele specifice clientilor se definesc cerintele fundamentale ale sistemului de management al calitatii de acelea care subscriu acestui document;

5. Asigura familiarizarea personalului cu conceptele editiei revizuite iSO 9001:2000, dar totodata prin aceasta Specificatie Tehnica se evita audituri de certificare multiple si furnizeaza o abordare comuna in materie de sistem de management al calitatii pentru productia auto in serie, si piese de schimb in industria de automobiile;

6. Standardul permite "excluderi" pentru acele cerinte care nu mai sunt aplicabile (numai Cap. 7.3), dar care sa nu afecteze capabilitatea organiztiei de a furniza produse conforme cu cerintele clientului si nu se accepta exludere de la proietarea proceselor de fabricatie.

sus

>Durata cursului: 2 zile

La finalul cursului cei care vor promova examenul vor primi un certificat de absolvire. Cei care nu vor promova examenul vor primi un atestat de participare

sus

>Lector: personal calificat pe cerintele modulului, auditor DQS, EOQ

sus

>Modul de lucru: discutii, lucru pe grupe, studii de caz etc.

sus

>Pret: 195 € + TVA/participant. Pentru examen se percepe o taxa suplimentara de 15 € + TVA / participant.

sus

 

 

sus