Seria EN/ AS/ JISQ 9100 Managementul Calitatii in Industria Aerospatiala.

>Cui se adreseaza?

In cadrul Uniunii Europene (EU), de exemplu, acestea sunt cerintele aeronautice formulate de EASA (European Aviation Safety Agency), pentru a aproba organizatiile in calitate de:
>> Organizatii responsabile cu proiectarea (Design organizations - Part 21 DOA);
>> Organizatii productive (Production organizations - Part 21 POA);
>> Organizatii responsabile cu mentenanta (Maintenance organizations - conform normativelor "EASA Anexa 2" - Part-145, "EASA Anexa 1" - Part-M si "EASA Anexa 3" - Part-66).
Toate OEM solicita acum furnizorilor sa aibe sistemul de management al calitatii certificat in conformitate cu unul din standardele seriei EN / AS / JISQ 9100.

sus

>Avantajele implementarii standardului

1 Similar industriei auto, si in industria aerospatiala s-a dezvoltat un trend privind externalizarea proiectarii / dezvoltarii, sau a productiei de componente. La nivel global, organizatiile implicate s-au integrat intr-o platforma "E-sourcing" - un instrument electronic de identificare si selectie a furnizorilor ce permite oportunitatea de a aplica in calitate de furnizor, fie pentru "repere avionabile" fie pentru "repere non-avionabile", cum ar fi echipamentele de inspectie sau transport.
2 Astfel, baza de baze "OASIS" (Online Aerospace Supplier Information System), este platforma "E-sourcing" coordonata de IAOG, cea mai semnificativa pentru companiile ce opereaza in industria aerospatiala.
3 Deoarece inregistrarea in aceasta platforma "E-sourcing" a devenit obligatorie, datele privind furnizorii din industria aerospatiala cuprinse in sistemul "OASIS" constiruie o dovada a certificarii in conformitate cu cerintele seriei EN / AS / JISQ 9100.
>> In mod similar, baza de date a DQS ce cuprinde mai mult de 30.000 de organizatii permite confirmarea existentei unei certificari valide a sistemului de management al calitatii, cum ar fi aceea in conformitate cu ceritele seriei EN / AS / JISQ 9100;
>> Obtinerea unei dovezi vizibile privind indeplinirea de catre organizatie a cerintelor OEM;
>> Structurarea clara a informatiilor privind produsele si procesele prin implementarea sistemului de management al calitatii certificat EN / AS / JISQ 9100, conduce la beneficii economice certe;
>> Facilitarea integrarii cerintelor legale si de reglementare din domeniul aerospatial;
>> Prin instrumentele managementului configuratiei, se poate realiza structurarea clara si logica a cerintelor, specificatiilor si produselor - inclusiv modificarile

sus

>Importanta si Structura

Cand a fost infiintat IAQG (International Aerospace Quality Group) in anul 1998, s-au avut in vedere doua obiective strategice:
>> definirea si codificarea cerintelor industriei aerospatiale;
>> reducerea semnificativa a numarului de audituri la furnizori, efectuate de OEM (Original Equipment Manufacturers).
Solutia a fost dezvoltarea de standarde specifice industriei aerospatiale, si autorizarea de organisme independente care sa certifice sistemele de management ale furnizorilor.

Astfel, s-au dezvoltat standardele din seria EN / AS / JISQ 9100, bazate pe structura ISO 9001 si focalizate pe cerintele specifice ale industriei aerospatiale:
>> EN / AS / JISQ 9100 (Design, development, production, installation and servicing);
>> EN / AS 9110 (Maintenance organizations);
>> EN / AS 9120 (Stockists distributors).

Chiar daca aceste standarde poarta denumiri diferite ("EN" pentru Europa, "AS" pentru America sau "JISQ" pentru Japonia / Asia / Pacific), continutul lor este identic si acceptat ca echivalent, oriunde in lume.

Standardele din seria EN / AS / JISQ 9100 contin unele cerinte specifice industriei aerospatiale ce completeaza cerintele standardului ISO 9001, cum ar fi de exemplu:
>> Includerea cerintelor autoritatilor aeronautice;
>> Implementarea unui proces de managementul configuratiei care sa fie aplicabil produsului;
>> Inspectia primului articol;
>> Evaluarea riscului;
>> Verificare si trasabilitate: documentatie consistenta, pe intreg coclul de aprovizionare si fabricatie al produsului;
>> Implementarea de planuri de urgenta pentru produsele nonconforme deja livrate.

sus

>Durata cursului: 2 zile

sus

>Lector: cu experienta

sus

>Modul de lucru: prezentare, lucru pe grupe, studii de caz, discutii, etc

sus

>Pret: 90- Є pe zi /cursant, la care se adauga TVA

sus